משקפי ביפוקל

משקפי ביפוקל משקפי ביפוקל

משקפי ביפוקל bifocal הם השלב הקודם של משקפי מולטיפוקל.

אם משקפי מולטיפוקל פירושם משקפיים רב-מוקדיים (מולטי-פוקל = רב-מוקדי), הרי ששמם של משקפי ביפוקל מעיד על יכולותיהם –

משקפיים דו-מוקדיים (בי-פוקל).

מהם משקפי ביפוקל bifocal

לעדשות ביפוקל שני חלקים. חלקה העליון של העדשה מתאים לטווח הרחוק, ואילו בתחתית העדשה ישנה תוספת קטנה – עדשה המתאימה לטווח הקרוב – עבור קריאה.

בחלק מעדשות הביפוקל מדובר מדובר היה בחלון קטן בתחתית העדשה, חלון המיועד לקריאה.

משקפי ביפוקל bifocal. חלון קטן בתחתית עבור קריאה.

משקפי ביפוקל bifocal. חלון קטן בתחתית עבור קריאה.

חלון זה הכיל את המרשם לקרוב של הפציינט, וכאשר הוא היה מעוניין לקרוא – היה עליו לכוון את עיניו אל החלון הקטן ודרכו לקרוא. כאשר רצה להביט לרחוק, הרים את עיניו אל שאר שטח העדשה, שם המרשם היה מותאם עבור הטווח הרחוק.

בחלק מעדשות הביפוקל נקטו היצרנים בשיטה שונה – לא חלון קטן בתחתית העדשה, אלא בעדשה חצוייה ממש – חלקה העליון לרחוק – וחלקה התחתון לקרוב. בין שני החלקים הפריד קו ברור וניכר לעין.

משקפי ביפוקל - עדשה חצויה במרכז.

משקפי ביפוקל – עדשה חצויה במרכז.

חסרונות משקפי הביפוקל ביחס למשקפי מולטיפוקל

חסרונן העיקרי של משקפי ביפוקל הוא כמובן בחוסר היכולת שלהן להתמודד עם טווחי הביניים.

אדם המרכיב משקפי ביפוקל יכול לראות היטב לרחוק, ויכול להוריד את עיניו לאיזור הקריאה.

טווחי הביניים, כגון מסך מחשב, יישארו ללא מענה אופטי עבורו. בעידן המחשבים – זו אחת הסיבות העיקריות שמשקפי המולטיפוקל דחקו כמעט לחלוטין את רגלי הביפוקל.

חיסרון נוסף טמון במראה החיצוני שלעדשות הביפוקל. הקו המפריד בין שני האיזורים (רחוק וקרוב) על פני העדשה היה בולט ולא נאה למראה. כך היה גם באותן עדשות ביפוקל בהן היה חלון קטן בתחתית עבור קריאה.

עדשות המולטיפוקל רשמו לזכותן יתרון גם בתחום זה של אסתטיות מאחר ולמתבוננים מהצד לא ניכרת כל הפרדה בין איזורי הראיה שעל העדשה.

למי מיועדים משקפי ביפוקל ולמי מיועדים משקפי מולטיפוקל?

באופן עקרוני, אם אתם חיים בעידן שלפני 30-40 שנה – לכולכם.

אך אם אתם חיים בעידן הנוכחי, קשה לראות סיבה להסתפק במשקפי ביפוקל במקום מולטיפוקל.

ייתכן אמנם שמרשם הפציינט אינו מחייב כל סיוע לטווח הביניים אלא רק לרחוק ולקרוב בלבד. מצב זה אינו רגיל מאחר ותמיד במעבר בין קוצר הראיה לרוחק הראיה הוא הדרגתי ועובר בטווח ביניים כלשהו – ושם גם הראיה אינה מושלמת.

כך או כך, משקפי ביפוקל הם מוצר נדיר כיום וכאמור, משקפי המולטיפוקל מציעים פתרון רב-מוקדי עדיף בהרבה.

 

אופטיקפדיה – משקפי המולטיפוקל

מהו אינדקס?

הכל על משקפי המולטיפוקל

סוגי עדשות מולטיפוקל ומחירים